Büyük Dini Lider Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi (Allah onun ömrünü uzun etsin.), Hindistan ve Pakistan'dan Irak'taki kutsal türbeleri ziyaret eden heyetler ile görüştü

Büyük Dini Lider Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi (Allah onun ömrünü uzun etsin.), Hindistan ve Pakistan'dan Irak'taki kutsal türbeleri ziyaret eden heyetler ile görüştü

20/1/2023

Büyük dini Lider Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi (Allah onun ömrünü uzun etsin.), Pakistan ve Hindistan'dan Irak'a gelip mukaddes türbeleri ziyarete gelen müminleri mübarek makamında karşıladı.

Büyük dini Lider Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi (Allah onun ömrünü uzun etsin.): “Mutahhar (Tertemiz, masum) imamların biyografilerinin öğretilerinden öğrenmenin önemini vurgulayarak ve Hikmetli kur’anın ayetleri üzerinde tefekkür ederek; İslam'ın bize, günahlardan uzaklaşarak ve nefsi hesap çekerek Rıza-ı Bari'yi elde etmemizi teklif etmekte ve tertemiz, masum imamların türbelerini ziyaret etmeyi, amelleri yerine getirmeye davet etmektedir. Bütün amelleri ve ziyaretleri muvaffakıyetle yerine getirip, evlerinize güvenlik, sağlık ve sıhhatle dönmenizi yüce Allah’dan diliyorum.” Dedi.

Heyet, kendi payına, bir dizi doktrin ve hukuki ve şer’i meseleyi kendilerine sunarak, Büyük dini Lider Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi’nin (Allah onun ömrünü uzun etsin.):  direktiflerini takdir etti. Büyük dini Lider Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi de (Allah onun ömrünü uzun etsin.): onlara sağlık ve güvenlik dileyerek cevap verdi.