دیدار مرجع عالیقدر نجفی با هیئت احیای میراث مرقد مطهر امام حسین در دفتر مرکزی

دیدار مرجع عالیقدر نجفی با هیئت احیای میراث مرقد مطهر امام حسین در دفتر مرکزی

9/1/2023
    مرجع عالیقدر (دام ظله) اقدامات مرکز احیای میراث مرقد مطهر امام حسین را ارج نهاده و در دیداری که این هیئت از دفتر مرکزی ایشان داشتند، از آنان تشکر کردند.

     ایشان بر اهمیت ترویج میراث شیعیان از راه تحقیق و چاپ آثار تاکید کرده و از اقدامات ارزشمند آنان تشکر کردند. هیئت در این دیدار گزارشی از فعالیتهای خود را به ایشان تقدیم کرده، و ایشان نیز خدماتی که علمای حوزه علمیه در طول تاریخ ارائه دادند را بیان فرمودند.

    هیئت دستاوردهای فرهنگی، فکری و تربیتی این مرکز را به ایشان منتقل، و در مورد فعالیت های خود از جمله پژوهش در نسخه های خطی مهم و چاپ و نشر آنها، گزارشی ارائه دادند.

   همچنین هیئت بیان داشت که کارهای پژوهشی ارزشمندی در زمینه نسخه های خطی و آثار سید عبدالرزاق المقرم، و آیت الله قزوینی و غیره انجام داده و تحقیقات خود را در مجلات دوره-ای در چند جلد چاپ و منتشر می کند.

    مرجع عالیقدر در پایان برای موفقیت روزافزون این هیئت در پیشگاه خداوند متعال دعا کرده و اقداماتی که آنان را به سیدالشهدا نزدیک می کند را ارج نهادند.