Büyük dini lider Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi (Allah onun ömrünü uzun etsin.) Irak ve Suudi Arabistan'dan gelen/ kutsal türbeleri ziyaret eden ziyaretçilere atıfta bulunuyor: “Kutsal türbeleri ziyaret etmek, daha iyiye ve nefsin yenilenmesine yönelik değişim için bir yatırım fırsatıdır.” Dedi

Büyük dini lider Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi (Allah onun ömrünü uzun etsin.) Irak ve Suudi Arabistan'dan gelen/ kutsal türbeleri ziyaret eden ziyaretçilere atıfta bulunuyor: “Kutsal türbeleri ziyaret etmek, daha iyiye ve nefsin yenilenmesine yönelik değişim için bir yatırım fırsatıdır.” Dedi

18/2/2023

Büyük dini lider Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi (Allah onun ömrünü uzun etsin.) direktiflerini ve nasşhatlerini dinlemek üzere Irak vilayetlerinden ve Suudi Arabistan'daki Katif’ten gelen ziyaretçileri kabul etti.

Büyük dini lider Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi (Allah onun ömrünü uzun etsin.) konuşmasında,  mukaddes türbeleri ziyaretin daha iyiye ve nefsi ıslaha yönelik olarak değerlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, Ehl-i Beyt (as) imamlarının huzurunda olunduğu zaman, günahlar hatırlanmalı ve tövbe ettikten sonra Cenab-ı Hakk'tan bağışlanma dilenmeli, günah ve haddi aşmada ısrar edilmemesi gerektiğine işaret etti.

Büyük dini lider Ayetullah Uzma Şeyh Beşir Hüseyin Necefi (Allah onun ömrünü uzun etsin.), bu değişiklik ve yeniliğin aileyi ve toplumu ıslah ve değiştirmeye bir çağrı olacağını ve böylece her birinizin amelinizle, ahlâkınızla Ehl-i Beyt'in (as) hakikî müdafileri olacağınızı sözlerine ekledi.

Ve ardından; “Allah'tan korkulması (Takvalı olunması) gerektiğini ekledi; Çünkü o, amellerin kabul olmasının temelidir ve takvâ derecelerine yükselmenin ilk basamağı, her sözden ve her ameldennefsi sorumlu tutmak ve onu ıslah etmeye çalışmaktır.” Dedi.