دانلود
شنیدن
دانلود
مشاهده
تاریخ
موضوع
ت
21/9/2023 شرح الاية 41 من سورة البقرة 1
24/8/2023 شرح الاية 41 من سورة البقرة 2
17/8/2023 شرح الاية 41 من سورة البقرة 3
10/8/2023 شرح الاية 41 من سورة البقرة 4
3/8/2023 شرح الاية 41 من سورة البقرة 5
13/7/2023 شرح الاية 41 من سورة البقرة 6
22/6/2023 شرح الاية 41 من سورة البقرة 7
15/6/2023 شرح الاية 40 من سورة البقرة 8
8/6/2023 شرح الاية 40 من سورة البقرة 9
1/6/2023 شرح الاية 40 من سورة البقرة 10
25/5/2023 شرح الاية 40 من سورة البقرة 11
18/5/2023 شرح الاية 40 من سورة البقرة 12
11/5/2023 شرح الاية 40 من سورة البقرة 13
4/5/2023 شرح الاية 40 من سورة البقرة 14
27/4/2023 شرح الاية 40 من سورة البقرة 15


به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید/درس


قبلی
1 2 3 4
بعدی