دانلود
شنیدن
دانلود
مشاهده
تاریخ
موضوع
ت
22/2/2024 شرح الاية 45 من سورة البقرة 1
15/2/2024 شرح الاية 45 من سورة البقرة 2
1/2/2024 شرح الاية 45 من سورة البقرة 3
18/1/2024 شرح الاية 45 من سورة البقرة 4
11/1/2024 شرح الاية 49 من سورة البقرة 5
5/1/2024 شرح الاية 21 من سورة الأنعام 6
28/12/2023 شرح الاية 77 من سورة المائدة 7
7/12/2023 شرح الاية 44 من سورة البقرة 8
30/11/2023 شرح الاية 44 من سورة البقرة 9
23/11/2023 شرح الاية 44 من سورة البقرة 10
16/11/2023 شرح الاية 44 من سورة البقرة 11
9/11/2023 شرح الاية 44 من سورة البقرة 12
2/11/2023 شرح الاية 43 من سورة البقرة 13
26/10/2023 شرح الاية 43 من سورة البقرة 14
12/10/2023 شرح الاية 43 من سورة البقرة 15


به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید/درس


قبلی
1 2 3 4
بعدی