Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Müsənna şəhərində təkidlə vurğuladı

Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) nümayəndəsi Müsənna şəhərində təkidlə vurğuladı3/1/2024


Mərcəi təqlidlərin verdiyi cihad fətvası şəhadət istəyənlər üçün fürsət və qapısı, şərəf və ləyaqət döyüşlərinin davamıdır.

Zəfər komandirlərinin qazandıqları qürur budur ki, Allah düşmənlərini ən böyük məğlubiyyətə düçar etdikləri üçün şəhadətlərindən əvvəl öz haqlarını əldə etdilər.

Ayətullah əl üzma Şeyx Bəşir Hüseyn Nəcəfinin (kölgəsi davamlı olsun) təmsilçisi və Nəcəfdəki mərkəzi ofisinin müdürü hörmətli Şeyx Əli Nəcəfi Müsənna şəhərində keçirilən anım mərasimində iştirak etdi.

O, şəhadətin bu baxımdan əhəmiyyətini və onun yalnız Allahın seçilmiş övliyalarının qazandığını təkid etmək üçün orada keçirilən yubileydə təkidlə qeyd edərək: “Şəhadət, Allahın seçilmiş övliyaları üçün bu dünyada xüsusi bir dərəcə və məqamdır. Əhli-Beyt (ə.s) bu baxımdan ən yüksək örnək göstərmişdir”. O, Əmirəl-möminin və imam Hüseynin (ə.s) şəhadət və şəhidlərin ağaları olduğunu vurğuladı. 

O, bu işdə cihad fətvasının və mərcəi təqlidlərin rolunun olduğunu vurğulayaraq dedi: “Mərcəi təqlidin verdiyi cihad fətvası şəhadət istəyənlər üçün bir fürsət və qapı, şərəf və ləyaqət döyüşlərinin davamıdır. O, dinin insanların qəlbinə təsir edən amil olduğunu və davam etdiyini dünyaya açıqladı”.

Şeyx Əli Nəcəfi iki əzəmətli şəhid Mühəndis və Süleymaninin tutduqları böyük məqamdan bəhs edərək dedi: “Bu gün biz iki əzəmətli və böyük şəhidlərin və onların şəhadətə layiq olan mövqe və davranışlarını təqdim edən yoldaşlarını zikr edirik… Müzəffər komandirlərin əldə etdikləri qürur, Allahın düşmənlərinə ən böyük məğlubiyyəti daddırdıqları üçün şəhadətlərindən əvvəl qazanmışlar.

Hörmətli Şeyx Əli Nəcəfi, Peyğəmbərin (s.ə.v.s), onun pak Əhli-Beytinin (ə.s) və mərcəi təqlid tərəfindən qoyulmuş həqiqi prinsiplərdən əl çəkməməyin zəruriliyini vurğulayaraq dedi: “Biz Əmirul-mömininin (ə.s) ardıcılları olaraq haqq Əhli-Beyt imamlarından (ə.s) və mərcəi təqlidlərdən irs apardığımız və öyrəndiyimiz həqiqi prinsiplərə mültəzim olaraq təsir etməliyik, təsirə düşməməliyik”.

Hörmətli Şeyx uca Yaradana dua etdi ki, şərəfli şəhidlərimizin dərəcələrini onun qarşısında ucaltsın, qeyrətli İraq xalqının övladlarına sülh, əmin-amanlıq və salehlik bəxş etsin.
Telegram kanalına üzv ol


Göndər
Çap et
Yadda saxla