در جلسات مبارک ماه رمضان صورت گرفت... استقبال مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) از بزرگان، استادان و فضلای حوزه علمیه و جمعی از مومنان

در جلسات مبارک ماه رمضان صورت گرفت... استقبال مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) از بزرگان، استادان و فضلای حوزه علمیه و جمعی از مومنان26/3/2023


مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) از جمعی از بزرگان و فضلای حوزه علمیه و جمعی از مومنان به طور جداگانه دیدار کردند.

این دیدار در راستای استقبال از هیأتهایی است که در مجالس ماه مبارک رمضان شرکت کردند. این جلسات هر سال و در همه روزهای ماه مبارک دایر هستند.

در این دیدار پس از بحث و گفتگو درباره چالشها و وضعیت موجود امت اسلامی، در مورد اهمیت و جایگاه ماه مبارک رمضان و همچنین وضعیت موجود حوزه علمیه و جایگاه حوزه علمیه نجف با حاضران به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

ایشان در این دیدارها بر اهمیت ترویج مفاهیم و تعالیم بزرگ اسلام که خیر دنیا و آخرت انسان در پایبندی به آنهاست، تاکید فرمودند.

در پایان بزرگان و فضلای حاضر در این دیدار در پیشگاه خداوند منان برای سلامتی ایشان دعا کردند تا امت اسلام از حضور پربرکت ایشان بهرمند شوند.