مشارکت نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) در دیالی در همایش علمی مبارزه با افراط گرایی

مشارکت نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) در دیالی در همایش علمی مبارزه با افراط گرایی31/3/2023


      نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) در استان دیالی شهرستان الخالص در همایشی با موضوع مبارزه با افراط گرایی و خطرات آن بر امنیت جامعه مشارکت کرد.

     آقای شیخ عامر السلامی در اینباره خاطرنشان کرد: "این همایش علمی با همکاری اداره مبارزه با تروریسم و افراط گرایی شهرستان دیالی، و با حمایت پلیس مبارزه با تروریسم، و با شعار (تروریسم فکری و خطرات آن بر امنیت جامعه) برگذار می شود. هدف از برگذاری آن نیز بررسی روشهایی است که دشمن برای هجوم فرهنگی به کار می گیرد. در این همایش تلاش شده است تا مهمترین و کارآمدترین روشها برای حمایت جامعه از تروریسم و تندروی مورد بررسی قرار گرفتند".

    ایشان افزودند: "در خلال این همایش علمی بر اهمیت کارآمد کردن گفتمان دینی و نقش مهم آن در جلوگیری از افراط گرایی فکری در جامعه و همچنین صیانت از امنیت و استقرار کشور، و جلوگیری از نفوذ افکار دخیل و بیگانه، تاکید گردید".

    در پایان آقای السلامی مراتب تقدیر و تشکر خود را دست اندرکاران این همایش و همه کسانی که در برگذاری موفقیت آمیز آن کمک کردند، ابراز نمودند و همه را به عمل به نتایج این همایش دعوت کردند تا جامعه از شر تروریسم و افراط گرایی رها شود.
به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید


ارسال
چاپ
ذخیره