توزیع بسته های غذایی به خانواده های نیازمند از سوی نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) در کربلا

توزیع بسته های غذایی به خانواده های نیازمند از سوی نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) در کربلا5/1/2023


     نمایندگی دفتر مرجع عالیقدر نجفی (دام ظله) در استان کربلا معلی/ شهرستان الطویریج، تعدادی بسته غذایی بین خانوده های نیازمند توزیع کردند.

     آقای سید قاسم جابر الموسوی در خلال نظارت بر توزیع بسته های غذایی ماهانه خاطرنشان کردند: کمک به خانواده های نیازمند و استمرار بر این امر خداپسندانه و توزیع بسته های غذایی به خانواده هایی که نیاز مبرمی به این کمک ها دارند، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

    ایشان در خلال بیانات خود افزودند: دفتر نمایندگی به طور مداوم این کمکها را گسترش داده و خانواده های مستحق بیشتری را تحت پوشش کمک های خود قرار می دهد. این دفتر با دریافت کمکهایی که از سوی خیرین تقدیم می شود؛ اقدام به مساعدت و یاری این خانواده های محروم می کند. این دستان پاک همیشه به ما در انجام اعمال خیرخواهانه یاری رسانده است.

   آقای الموسوی بر ضرورت حمایت از خانواده های نیازمند و محرومی که به طور مستمر به کمک و یاری خیرین نیاز دارند، تاکید کرده و کمک های غذایی و ضروری به این خانواده ها را بسیار مهم دانستند.
به کانال النجفی در تلگرام بپیوندید


ارسال
چاپ
ذخیره